pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(42) Jezus im mówi: Czyście nigdy nie czytali w Pismach: "Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący dom, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił, a nas to zdumiewa".
(Ewangelia wg św. Mateusza 21, 42 – Biblia Poznańska)
(10) Czyż nie czytaliście tego Pisma: "Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący dom, stał się kamieniem węgielnym.
(Ewangelia wg św. Marka 12, 10 – Biblia Poznańska)