pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(28) W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z jego rodu”.
(Dzieje Apostolskie 17, 28 – Biblia Tysiąclecia (wyd.V))
(28) W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. «Jesteśmy z Jego rodu» - jak to powiedzieli niektórzy wasi poeci.
(Dzieje Apostolskie 17, 28 – Biblia Paulistów)
(28) W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: "z Jego bowiem rodu jesteśmy".
(Dzieje Apostolskie 17, 28 – Biblia Poznańska)
(28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
(Dzieje Apostolskie 17, 28 – Biblia Warszawska)
(28) W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to już zresztą zauważyli niektórzy z waszych poetów mówiąc: Jesteśmy bowiem z Jego rodu.
(Dzieje Apostolskie 17, 28 – Biblia Warszawsko-Praska)
(28) Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu.
(Dzieje Apostolskie 17, 28 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(28) Abowiem w nim żywiemy, i ruszamy się, i jesteśmy: jako i niektórzy z waszych Poetów powiedzieli: Jego bowiem i rodzajem jesteśmy.
(Dzieje Apostolskie 17, 28 – Biblia Jakuba Wujka)